Politika privatnosti

Molimo Vas da pažljivo pročitate našu politiku privatnosti pre nego počnete da koristite naš sajt, jer će se njene odredbe primenjivati na Vas prilikom korišćenja našeg sajta.

Politika privatnosti objašnjava način na koji se prikupljaju, čuvaju i koriste Vaši lični podaci od strane Donau Soja organizacije prilikom posete našeg sajta www.donausoja.rs/oglednapolja2020.

Ukoliko se registrujete na našem sajtu, ili nam pošaljete upit, dajete svoju saglasnost da Donau Soja organizacija zadrži i čuva podatke o Vašoj registraciji, koristi i obrađuje Vaše lične podatke koji su potrebni za registraciju kao što su ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa, mesto i naziv kompanije/poljoprivrednog gazdinstva i da zadrži i čuva kopije bilo koje korespodencije koju nam pošaljete. Ove informacije će se čuvati u bazi podataka Donau Soja organizacije i koristiće se u informativne svrhe kao što su slanje novosti koje se tiču naše organizacije, promocija naših događaj i slično.

Daljim korišćenjem našeg sajta dajete svoju saglasnost da se prilikom Vaše posete mogu prikupljati opšte informacije koje se odnose na ime Vašeg internet provajdera, tip i verzija Vašeg pretraživača, internet stranicu sa koje ste nas posetili, internet stranice koje posećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu i slično. Ove informacije se ne registruju, analiziraju se u anonimnom obliku i koriste se isključivo radi tehničkog usavršavanja našeg sajta u pogledu sadržaja i funkcionalnosti.

Vaši lični podaci čuvaju se u okviru Donau Soja organizacije. u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizacija Donau Soja, uključujući i osobe koje postupaju po njenim instrukcijama, ni na koji način neće prosleđivati Vaše lične podatke trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka ili na zahtev nadležnog organa.

Prihvatanjem ove politike privatnosti dajete svoju saglasnost da se prikupljeni lični podaci mogu preneti, čuvati i obrađivati od strane povezanih lica i izabranih trećih lica. Donau Soja organizacija će preduzeti sve razumne mere da se Vaši podaci tretiraju kao poverljivi i u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Saglasnost koju dajete prilikom prihvatanja ove politike o privatnosti se može povući u svakom trenutku, u celini ili delimično, slanjem e-mejla na adresu regionalcenter@donausoja.org. Povlačenjem izjave o saglasnosti, u celini ili delimično, prestaje obrada Vaših podataka kao i registracija kod nas.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pratećim propisima, imate pravo da zahtevate od Donau Soja organizacije da Vas istinito i potpuno obavesti o obradi podatka o ličnosti, da izvršite uvid u prikupljene podatke koji se odnose na Vas, i da ih kopirate. Donau Soja organizacija je dužna da Vaš zahtev za obaveštavanje i uvid reši bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Takođe, imate pravo da proverite, ispravite, dopunite, ažurirate ili brišete podatke koje u vezi sa Vama čuva Donau Soja organizacija, ako su po Vašem mišljenju zastareli ili netačni. U tu svrhu dovoljno je da izmene pošaljete na našu kontakt e-mejl adresu: regionalcenter@donausoja.org.

Povezivanje sa drugim sajtovima

Za vreme posete našeg sajta se može desiti da se povežete sa drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i na koje mi nemamo nikakav uticaj. Prihvatanjem ove politike privatnosti da Donau Soja organizacija ne može biti odgovorni za zaštitu, privatnost, poverljivost i slično za bilo koju informaciju ili podatak koji ste primili sa takvih sajtova.

Promene u našoj Politici privatnosti

Prihvatanjem ove politike privatnosti saglasni ste da Donau Soja organizacija zadržava pravo da u svakom trenutku vrši adekvatne izmene, dopune i promene ove politike privatnosti, u skladu sa zakonskim propisima. Sve promene politike privatnosti biće objavljene na našem sajtu.

Za sva dodatna pitanja koje se tiču politike privatnosti, kontaktirajte nas na adresu regionalcenter@donausoja.org ili putem telefona 021 300 31 61.

DONAU SOJA d.o.o.
Promocija održivog snabdevanja proteinima iz Evrope
www.donausoja.org / regionalcenter@donausoja.org

Vase Stajića 8/19
21000 Novi Sad
+381 21 300 31 61

DONAU SOJA d.o.o.
Vase Stajića 8/19, Novi Sad
+381 21 300 31 61
regionalcenter@donausoja.org
www.donausoja.org