Šta je BEZ GMO?

DA LI
ZNAMO
ŠTA
JEDEMO?

Da bi zaista znali šta jedemo, kakav je kvalitet i poreklo hrane koju kupujemo, neophodno je da imamo informacije.

Za naše pravo da ZNAMO i mogućnost da BIRAMO.

Dunav Soja.

DA LI ZNAMO ŠTA JEDEMO?

Da bi zaista znali šta jedemo, kakav je kvalitet i poreklo hrane koju kupujemo, neophodno je da imamo informacije.

Za naše pravo da ZNAMO i mogućnost da BIRAMO.

Dunav Soja

ZAŠTO
BEZ GMO?

Meso, mleko, jaja i drugi proizvodi dobijeni od životinja koje se svakodnevno hrane genetski modifikovanom-GM stočnom hranom, nigde u svetu, pa ni kod nas, ne označavaju se kao GMO. U Evropi je više od 85% ovakvih proizvoda, a naš region ih uvozi u velikim količinama.

Proizvodnja genetski modifikovanih (GM biljaka) je neodrživa sa brojnim negativnim posledicama za našu planetu.

Kako da znamo šta kupujemo?

Na inicijativu potrošača širom Evrope, pre dvadeset godina, kreirani su standardi za proizvodnju, kontrolu, sertifikaciju i označavanje BEZ GMO prehrambenih proizvoda. Ovi standardi garantuju da u celom procesu proizvodnje nisu korišćeni genetski modifikovani sastojci. Danas, preko 10 000 proizvoda u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i drugim evropskim zemljama sertifikovano je i označeno kao BEZ GMO, čime se garantuje da životinje nisu hranjene GM stočnom hranom, kao da ni u celom procesu proizvodnje nije bilo dodira sa GM sastojcima.

Sada i potrošači u našem regionu imaju mogućnost izbora ovakvih proizvoda.

*Ukoliko su u hrani prisutni genetski modifikovani sastojci (više od 0.9%), zakoni u Evropi (Regulation EU 1829/2003, 1830/2003) i u Srbiji (Zakon o genetički modifikovanim organizmima Republike Srbije “Sl. glasnik RS”, br. 41/2009) obavezuju proizvođače da proizvod jasno označe kao GMO.

ZAŠTO
BEZ GMO?

Meso, mleko, jaja i drugi proizvodi dobijeni od životinja koje se svakodnevno hrane genetski modifikovanom-GM stočnom hranom, nigde u svetu, pa ni kod nas, ne označavaju se kao GMO. U Evropi je više od 85% ovakvih proizvoda, a Srbija ih uvozi u velikim količinama.

Sa druge strane, Srbija je jedina zemlja u Evropi koja proizvodi dovoljno genetski nemodifikovane- BEZ GMO soje i stočne hrane za ishranu životinja. Dodatno, zakon trenutno zabranjuje uvoz GMO proizvoda. To znači da su jaja, meso i mleko proizvedeni u Srbiji BEZ GMO kvaliteta zahvaljujući domaćoj genetski nemodifikovanoj soji. Međutim, oni stoje rame uz rame sa uvoznim proizvodima neoznačenog kvaliteta i porekla. Kako da znamo šta kupujemo?

Na inicijativu potrošača širom Evrope, još pre dvadeset godina, kreirani su standardi za proizvodnju, kontrolu, sertifikaciju i označavanje BEZ GMO prehrambenih proizvoda. Oni garantuju da u procesu proizvodnje (od njive do trpeze) nisu korišćeni genetski modifikovani sastojci. Danas, preko 10 000 proizvoda u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i drugim zemljama sertifikovano je i označeno kao BEZ GMO, čime se garantuje da životinje nisu hranjene GM stočnom hranom.

Sada i potrošači u Srbiji imaju mogućnost izbora ovakvih proizvoda.

*Ukoliko su u hrani prisutni genetski modifikovani sastojci (više od 0.9%), zakoni u Evropi (Regulation EU 1829/2003, 1830/2003) i u Srbiji (Zakon o genetički modifikovanim organizmima Republike Srbije “Sl. glasnik RS”, br. 41/2009) obavezuju proizvođače da proizvod jasno označe kao GMO.

KAKO DA
PREPOZNAŠ
BEZ GMO PROIZVODE?

IMAŠ PRAVO NA IZBOR!

BEZ GMO I
DUNAV SOJA
STANDARDI
I OZNAKE
KVALITETA

BEZ GMO Standard za Dunavski region i Dunav Soja su standardi međunarodnog Dunav Soja udruženja po kojima se kontroliše i sertifikuje proizvodnja i time garantuje BEZ GMO kvalitet i DOMAĆE poreklo proizvoda.

Oznake “BEZ GMO Proizvedeno” i “Hranjeno sojom kontrolisanog kvaliteta i porekla – Dunav Soja” dozvoljene su za korišćenje isključivo na proizvodima koji su uspešno prošli kontrolu i sertifikaciju po ovim standardima i time potvrđuju:

Šta?

Da u celom procesu proizvodnje nisu korišćeni genetski modifikovani sastojci (“BEZ GMO Proizvedeno”) i da je soja poreklom od domaćih proizvođača (“Hranjeno sojom kontrolisanog porekla i kvaliteta – Dunav Soja”).  Dunav Soja sertifikat garantuje i održivu proizvodnju uz zaštitu životne sredine. Odgovorno se koriste sredstva za zaštitu bilja (bez upotrebe glifosata), proizvodi se isključivo na poljoprivrednom zemljištu i poštuju se fer odnosi i prava zaposlenih.


Kako?

Kontrolom i sertifikacijom celokupne proizvodnje svih učesnika u proizvodnom lancu, od njiva, skladištenja, stočne hrane, ishrane životinja, pa sve do proizvodnje gotovog proizvoda. Kontrolu primene standarda vrše akreditovane i ovlašćene sertifikacione kuće. Udruženje Dunav soja vrši nadzor celog kontrolnog sistema i minimum jednom godišnje, a po potrebi i češće sprovodi eksterne audite.


Gde?

U Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, a sada i u Srbiji i Bosni i Hercegovini imamo mogućnost da izaberemo sertifikovane proizvode sa “BEZ GMO Proizvedeno” i “Dunav Soja” oznakama kvaliteta.

U Srbiji, Dunav Soja standard prepoznat je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije od 2015. godine, kao jedini standard i oznaka kvaliteta za sertifikaciju i označavanje prehrambenih proizvoda koji su dobijeni od životinja hranjenih domaćom BEZ GMO sojom

U Bosni i Hercegovini, na osnovu BEZ GMO Standarda za Dunavski region, Agencija za sigurnost hrane BIH objavila je nacionalne BEZ GMO Smjernice kojima se reguliše proizvodnja, kontrola, sertifikacija i označavanje hrane bez genetski modifikovanih sastojaka.

Vrednosti BEZ GMO Dunav Soja standarda kvaliteta:

  • BEZ GMO kvalitet
  • DOMAĆE poreklo
  • ODRŽIVA proizvodnja